Röntgenstrahler - Effektiv

Typ Röntgenstrahler: DR 1825
Röntgenröhre: DU 2550
Fokusgrößen: 0,6 mm / 1,0 mm
Maximale Wärmespeicherfähigkeit der Anode: 220 kJ / 300 kHU
Maximale Wärmespeicherfähigkeit: 1260 kJ / 1700 kHU
Eigenfilterwert: 1,5 mm Al (75kV)
Röntgenstrahler: 0,77 mm Al
Fester Zusatzfilter: 0,8 mm Al
Nennspannung: 150 kV